Farleden Gamle Langesund

.

Fra 1. november 2022 ble sjøtrafikkforskriften endret slik at leden gjennom Gamle Langesund kan brukes til gjennomseiling.

Kystverket har over flere år arbeidet med farledsprosjektet «Innseiling Grenland». Nå som prosjektet er fullført vil det gi bedre framkommelighet og økt sikkerhet for skipstrafikken inn til Grenland havn, og bidra til å redusere risikoen for uhell.

Prosjektet «Innseiling Grenland» har inkludert tiltak i Gamle Langesund, samt at tre små grunner i Kalvenløpet er fjernet; Kløvsteinbåen, Midtfjordbåen og Orebuktbåen.

Nå er både utbedring av leden og arbeidet med etablering av navigasjonsinnretninger i farvannet ferdigstilt.

Den 1. november 2022 ble leden gjennom Gamle Langesund åpnet for seilas med fartøy inntil 300 meters lengde, 32,5 meters bredde og 12,5 meters dypgående. I tillegg er reglene som omhandler seilas i Helgerofjorden, Håøyfjorden og Kalvensundet endret slik at fartøy med inntil 13,5 meters dypgående kan bruke farvannet.

I tillegg er det gjort noen mindre endringer i forskriften.

Kystverket og Grenland havn IKS markerte åpningen med et eget arrangement i Langesund på åpningsdagen.

Kilde: http://www.kystverket.no

Boreriggen og lekter i Gamle Langesund februar 2021.

.

.