Øystein F. Klingenberg

Ø. F. Klingenberg ble født i Oslo 6.4.1912, død 19.11.1996. Han var utdannet sivilingeniør i Tyskland der han studerte effekten av zink anoder i ballasttanker på skip (katodisk beskyttelse). Denne kunnskapen ble grunnlaget for as Skarpenord, selskapet han stiftet sammen med direktør Finn Rafn (Norsk Hydro) og direktør Schyberg (Langesund mek. Verksted). Klingenberg hadde 51 % av aksjene. At Schyberg ble med, gjorde nok sitt til at firmaet ble etablert i Langesund. Der lå det nemlig allerede et metallstøperi, på vestsiden av Kongshavn, tvers over for verkstedets nordlige del på Smietangen. Støperiet ble av Skarpenord brukt til støping av deres første produkt, zinc anoder.

Klingenberg overlot hele tiden den formelle ledelsen av firmaet til styret og administrasjonen. Utover på 1980-tallet viste det seg at ledelsen hadde gapt over for mye med for lite kostnadskontroll. Bedriften ble derfor solgt, splittet og delt opp i flere firmaer basert på de tre hovedproduktene samt agenturene Skarpenord hadde. På de fleste forretningsområdene tjente bedriften uten tvil penger. Når en tenker på avlegger-bedriftene, så er det utallige millioner kroner som i ettertid er omsatt i kjølvannet av Skarpenord-firmaet – og som fortsatt genererer verdier for det norske samfunn. 

Skarpenord ble anerkjent på verdensbasis i shippingmiljøet innenfor katodisk beskyttelse, nøytralgassanlegg til tankflåten og nivåmålesystemer for tankskip.    

Her listes opp bedrifter som har sitt utspring i as Skarpenord:

1957    as Skarpenord (katodisk beskyttelse av skip, senere alle konstruksjoner på land og i sjø som korroderte. På slutten av -70 tallet ble heating coils for oljetankere et viktig egenprodusert produkt). 

1975    Rucker Skarpenord. Agentur for kranavlasting. Dette var grunnlaget for Cranemaster.

1983    Furmanite (tetting av rør uten å stanse produksjonen. On og off shore).  

1985    Stoa Industri (startet med industrirør og rørbøying, mye stainless steel).  

1985    Skarpenord Corrosion a.s, til 1987. (Katodisk beskyttelse).  

1985      Cranemaster, Ernst Børge Johansen (støtdempere for offshore kraner). 

1985    Scana Skarpenord (lastkontrollsystem for skip og offshore). 

1987    Jotun Cathodic Protection as til 2003. (Katodisk beskyttelse).    

1997     Grenmar ITC. I 2020 heter firmaet Flow Control Norway as. (Ventiler for industri og offshore).  

2003    Skarpenord Corrosion a.s (katodisk beskyttelse). 

2003    Active Cathodic Protection as, byttet navn i 2011 til Cathwell. 

2011    Cathwell as (katodisk beskyttelse og antigroesystemer for skips kjølevann).