Andre

Salendammen

Hytte i Salendammen 27.11.2018

Fjæra

Fjæra, Wrightsgt 50. 11. januar 2019

Fiskerhuset

Fiskerhuset
Fiskerhuset etter flyttingen fra plasseringen det hadde i alle år, syd for Baneveien 1 (2016)