Tennisbanen som nesten grodde igjen

Langøya – Tennisbanen – Buskogkrattbekjempelse 

Den gangen Hallgeir Skogen i Grenland Group hadde inngått leie- og bruksavtale om Hovedhuset på Langøya, sa han til mediene at nå skulle de blant annet ta vare på den gamle tennisbanen. Tennisbanen var i sin tid opparbeidet av eieren L. S. Skougaard (d. 1965), men var ved overgangen til 2000-tallet forfalt og så smått begynt å gro igjen. 

Noen år gikk, men ingen ting hendte. Websidens redaktør (WR) er gjerne over på Langøya noen ganger høst og vår, og en dag på tidlig 2000-tall begynte han å trekke opp små furutrær og andre busker som hadde begynt å vokse opp på sletten. Aktiviteten begynte i syd-vest, men det ble ikke “arbeidet” så mye på hver tur. Med årene økte likevel det rensede arealet samtidig som “veggen” mot øst av frisk furu- og «urskog» ble høyere. 

Etter hvert laget det offentlige en forvaltningsplan for Langøya, og i 2015 ble det satt i gang et hogstprosjekt. Det ble også satt kyr på beite for på den måten å holde ungskog og kratt nede. 

Her et par bilder fra 2007 som i forgrunnen viser den del av tennisbanen som Perry S ryddet. Den fortsatt viltvoksende unge furu/krattskogen ses i bakgrunnen. Bilde 1 stor oversikt over tennisbanen sett fra øst. Bilde 2 viser detalj/nærbilde fra forrige motiv. Bilde 3 viser hvordan banen og sletten ser ut i 2020, samme ståsted som bilde 1 og 2. Det er tydelig forskjell på bruksmulighetene på denne sletten den gang og i dag. 

Nov-2020 PS

Blde 1: Fra tennisbanen, ståsted vest, bildet tatt mot øst. I forgrunnen område ryddet av Perry (med tørt gress), «veggen» av kratt i bakgrunnen (nov. 2007)
Bilde 2: Nærbilde fra bilde 1
Bilde 3: Fra omtrent samme posisjon som Bilde 1. Fra tennisbanens vestre ende, mot øst. Gjerde for å holde kuene på nordsiden vises til venstre. (nov-2020)