Fagerheim – Fedje

Det opprinnelige  Fagerheim hovedhus

Det opprinnelige Fagerheim hovedhus, offisielt navn: Fedje 32/2

Huset på bildet ligger på Fagerheim i Langesund. Det kom i familien Ørviks eie i 1906.  Da kjøpte Åsulfs bestefar eiendommen Fagerheim 32/1 i Bamble. Han døde i 1932 og hans kone ble sittende med eiendommen. Åsulfs far, Ivar, var da 16 år og ble den som drev gården for sin mor. Etter at Ivar giftet seg, med Ingeborg (Åsulfs mor) i 1948, fikk han overta Fagerheim sine «jordveier». Hovedhuset og strandlinjer ble delt fra og lagt i et sameie som Ivar og hans 4 søsken eide sammen. Dette fikk navnet Fedje 32/2. Omkring 1970 bygde Ivar seg hus i åsen ved siden av det opprinnelige hovedhuset og det er da egentlig det som ble gården Fagerheims hovedhus.

I 1975 ble sameiet Fedje 32/2 oppløst og de 5 søsknene fikk hver sin del. Ved denne oppløsningen fikk Ivars eldste søster, Edle Mørch, overta hovedhuset med tomt mot sjøen. Denne eiendommen beholdt navnet Fedje med gnr/bnr 32/2. Rundt år 2000 kjøpte Åsulfs fetter, Dag Morten Ørvik, huset av Edle Mørch med eiendommen Fedje 32/2. 

Opplysningene er gitt av Åsulf Ørvik (mars 2018). 

I PD kan vi den 21.1.22 lese at gården er solgt til en lokal interessent. Det opplyses at huset er vél 200 år gammelt, noe som skulle tilsi at det er fra begynnelsen av 1800-tallet.

Utearealet mot syd
Utearealet mot syd (2020)

.

.

.