Langesund Bad

«Allerede i 1897 satset Langesund på turistnæringen. Det var apoteker Fred. Hegge som i spissen for et aksjeselskap stiftet «Aktieselskabet Langesund Bad». Dette står å lese i Jac. Lund-Tangens bok «Fra Langesunds historie» (1977). Vi leser videre at «Sjøbadene og «varmebadet» fikk egne velegnede bygninger. Det ble laget bruer over til sjøbadene, både til «Damebadet» og «Herrebadet».

Fra Knut og Oddrun Segtnan’s bok (1997) «Bygninger og blomster i Langesund» kan vi lese: «En rusletur over Badeåsen og ned til vannet vil også i dag fortelle mye om det unike tilbudet som anlegget hadde å by på ved slutten av 1800-tallet. De idylliske steinbenkene og trappene som ble bygget av stenhuggeren Johan Steen (!) står like godt i dag og minner om fordums rusleturer og stevnemøter. Likedan små overnattingshus med navn som Skogly, Bethoven og Mozart»

Langesund Bad hovedgård, tårnet, fra sydøst

Langesund Bad hovedgård, tårnet, fra sydøst

Langesund Bad hovedgård, fra sydøst

Langesund Bad hovedgård, fra sydøst

Store sydlige bygning

Store sydlige bygning

Langesund Bad fra sjøen

Langesund Bad fra sjøen. Til høyre i bildet et par små overnattingshus

Langesund Bad hjemmeside.

Bilder fra 2012.

.

.

.

.

.