Sjøen ved Langesund

Gå til underfaner for informasjon.

Farleden Gamle Langesund

Skip i Langesundsfjorden

Båt (ferger)

Klokka på Figgeskjær

LangeSundet (bilder)

Langesundfjorden kystlag

.

Christian Radich på besøk i Langesund 2. mai 2012