Altertavlen Langesund kirke

Betel kirke, som gamlekirken vår het, brant natt til 27. november 1988 (1. søndag i advent). Med det gikk også altertavlen tapt. 

Jac Lund-Tangen skrev i sin bok (ref. lenger ned) at den nevnes første gang for 200 år siden: 

«Det første som møter en når en kommer inn i kirken, er altertavlen og alterpartiet. Man vet ikke sikkert om altertavlen har vært forsynt med maleri helt fra først av. Maleriet nevnes først i 1820. Det forestiller Jesu nedtagelse av korset. Maleren har ikke signert sitt verk. … Alteroppsatsen er portalformet og utgjør det dekorative samlingspunkt, flankert av utskårne trefigurer, Troen og Håpet. Figuren Troen, står med korset på skulderen og med oppslått bok, Bibelen. Den andre figuren, Håpet, støtter seg med den ene hånd til et anker, håpets symbol, og holder en liten fugl i den andre hånd. Alterpartiet er også utstyrt med to engler med basun. «

Fra Langesunds Historie av Jac Lund-Tangen, 1977, s. 62.
O. Michelsens bilde er også derfra.


Finn Arild Arntzen var kirkeverge den gang og forteller at han fant fuglen i brannruinen, i området der alteret hadde vært. Det var nok den fuglen som er beskrevet i Jac Lund-Tangens bok. Fuglen, som symboliserer en due, står nå på en (vagle)pinne over døren som går inn til kontoret, fremst til venstre i kirkerommet. 

I den nye kirken er den typiske altertavlen erstattet med et teppe på veggen bak alteret. Det mest dominerende motivet viser Jesu nedtakelse fra korset, altså det samme motivet som på altertavlen i gamlekirken. 

Finn Arild fant også et par andre interessante ting i kirkeruinen, se Her

Altertavlen i Betel kirke. Foto: O. Michelsen
Langesund kirke. Utsnitt av teppet bak alteret. Foto Perry S, 16.12.18
Bildet fra Storfamiliens adventskonsert i 2018

– nov. 2020 / PS –