Skougaards hus

Historien om dette bygget (Vaterlandsgate 14, Langesund) går helt tilbake til 1903. Skougaards hus ble reist som skipsrederbolig til Herman Benedict Graff Skougaards familie. Arkitekt Haldor Larsen Børve, som også tegnet Hotell Dalen og hovedhuset på Croftholmen, står bak huset som er bygget i såkalt dragestil. Det var opprinnelig en privatbolig, men har i de senere år vært brukt som både sykehus, kontorbygg (sosialkontor), og etterhvert selskapslokaler. (nrk.no den 8.7.15).

I tiårene etter at sykehuset i Skougaards hus ble lagt ned (på begynnelsen av 1960-tallet?), har det vært en egen høyadel blant Langesunds befolkning. Det er de som kan si: Jeg er født på sykehuset i Langesund. Etter nedleggelsen som sykehus ble det benyttet som sykehjem frem til 1976. Deretter var det sosialkontoret som holdt til i huset i en del år (PS).

Huset drives nå som et allaktivitetshus. Det eies og drives av medlemmer i lag og foreninger, som Langesund Mandssangforening, Bamble øl- og nytelsesforening, Kiwanis avd Langesund og Skougaards Hus Venner. Søk etter Skougaards hus på Facebook (egen side). 

kougaards hus, fasade øst

Skougaards hus, fasade øst (2011)

Skougaards hus, fasade syd

Skougaards hus, fasade syd (2011)

.

.

.

.

.

.

.