Kiosk og kafé i Langesund – fra 1950-60 tallet

.

Torvet nord-øst:
Ruth Olsen (1902-1976) var mor til Per Marius (1924-2014) og Finn, ble enke under krigen. Hun fikk omkring 1960 byens byggmester, Ernst Karlsen, til å bygge en kiosk. Det gjorde han hjemme foran huset sitt og fikk den fraktet og plassert på torvet, på den lille plassen mellom Rådhuset og Lensmannsgården. Kiosken var liten, hvitmalt med blå vinduslister. Bygget ble snart for lite og midt på 60-tallet kjøpte hun en større kiosk med datidens klassiske kioskdesign. 

Barnebarnet, Ann-Torunn (f. Olsen, gift Sævik), forteller om en travel 17. mai som kiosken var åpen. Ruth hadde to søstre, Mary og Agnes. (De to søstrenes menn var brødrene Sivert og Anton Johansen). Hjemme på sine kjøkken stekte Mary lomper og Agnes rundstykker. Barnebarna Ann-Torunn, Ole Jan og Sol (Solveig) løp i skytteltrafikk med baksten fra bakerne til kiosken. Med hjemmebakst, innkjøpte pølser og en nydelig, egenprodusert sennep var dette nærmest som et gourmet-utsalg å regne.

Da Ruth begynte med kioskdrift, holdt hun åpent om kvelden og drev den i tillegg til jobben hun hadde på vaskeriet i Clarks gate. Vaskeriet holdt til i en trebygning som ble revet i siste halvdel av 60-tallet (lå syd for og over veien for Sentrumsbygget). Som erstatning ble det oppført et bygg som står der nå (fikk en oppgradering på 90-tallet) og huser dagligvareforretning i gateplan og leiligheter i etasjen over.

Ruth sluttet med kiosken ca. 1970. Da overtok Mary og drev noen år.

Hvordan det var med den videre driften av Ruths og Marys kiosk på torvet, er i ettertid noe uklart. Det er mulig at Asta fortsatte driften noe tid til kommunen skulle rydde plassen. Se også en kommentar nederst på siden.

Kommunehølet: Det var en liten aviskiosk nede på brygga, øst for (det gamle) Rådhuset, rett syd for tannlege Jørgensen (Cudriosgate 3). Dette var en grønn liten «Narvesen kiosk» noenlunde lik den som den dag i dag står på torvet i Brevik. Den ble i mange år drevet  av Mary Johnsen, som senere drev kiosken på torvet (se forrige avsnitt).

Brygga: Asta Nyland hadde kioskdriften sydvest på brygga (øst for torvet). Den ble etter hvert overtatt av Grønvold, med tiden bygd ut og på 2000-tallet overtatt av datteren som driver den i dag (2021). Kommunen la nytt V/A anlegg i området i 2021, og da ble kiosken oppgradert med personaltoalett, en forutsetning for å kunne drive bedriften.

Torget 10: Sverre Karlsen drev på 60-tallet butikken/kiosken Effekt. Her var det også tipping, noe som var en viktig tilleggsgeskjeft for å drive mer lønnsomt. Han drev i mange år. Denne ble overtatt av Jack Solheim fra Langesund. Han la ned etter noen år og kjøpte skobutikken til Reidar Gjertsen i Storgata 6. 

Kongshavnsgate 6: Kafé som stort sett ble brukt av ungdommene på kveldstid, der gikk det bl.a.på cola med salte peanøtter. 

Kongshavnsgate 10: Evensen, som bodde i Bjerkealleen, drev kiosken “Tinko” i Kongshavn. Den lå i bygningen der Yvonne i mange år drev bar/pub (hun la ned virksomheten i desember 2021). Ole Jan Olsen (som har bidratt med mange av opplysningene på denne siden) forteller at han som guttunge (på slutten av 50-tallet) “var der og handlet siden mormor og bestefar bodde rett ved. Jeg husker jeg kjøpte tobakk og kjempefine Jaffa appelsiner der. De bodde i Kongshavnsgate 11. Tvers over gata, i
Kongshavnsgate 14, hadde Bjørnsen slakterbutikk. Mormor (Anna Dahl Jacobsen) arbeidet der i noen år.”  

Kongshavnsgate 3: Tinko (i nr. 10) ble overtatt av Tor Johnsen som drev den i noen år. Han etablerte så kioskdriften «Toba» i nr 3 og drev den inntil han døde. Toba var oppkalt etter Tor og Bjørg som han da var gift med (Bjørg Furuheim)”. Tors mor, Mary Johnsen, byttet nå fra Ruts kiosk på torvet til Toba og ble “i alle år” fast bak disken der.   

Sentrumsbygget: Her drev Johan Frøystad kiosken “Peer Gynt frukt og tobakk». Den ble overtatt av Ole Jan Olsen i 1970. Han drev den i 15 år. Med til driften hørte to telefonbokser samt at dette var byens telegramsentral. Her ble telegrammer mottatt, skrevet og videreformidlet med bud på døra til adressaten. Etter dette ble Peer Gynt solgt til ekteparet Skredtveit fra Porsgrunn. De drev den i ca. 3 år og solgte pga. sykdom. Den ble så kjøpt av Sigurd Aanesen fra Langesund. Han også drev kiosken i ca. 3 år inntil han måtte legge ned (omkring 1991). Dette ble avslutningen på Peer Gynt. Noe av grunnen var at dagligvarebutikkene tok inn mer av det sortimentet som spesialbutikkene hadde hatt (tobakk, frukt, konfekt etc), forteller Ole Jan. 

Konvallen var kafé som på 60-tallet ble drevet av Øystein Salvesen. Den lå i øverste etasje i Sentrumsbygget. Her fikk du kjøpt middag og det som hørte med til et kafébesøk. Øl ble servert til maten om du ønsket, og det ryktes at tilbehøret til ølen av og til var ei brødskive med speilegg som gikk ut og inn mellom kjøkkenet og lokalet.

Bambleveien 24: På 60-70-tallet drev Einar Grasmyr kafé i (to etasjes) hus som han hadde fått satt opp. Kanskje kan en heller kalle etablissementet i gateplan en kiosk med border der en kunne slå seg ned og ta seg en cola. Her hadde han også spill og knipsekasser etc. Han sto selv bak disken i noen år. Huset hadde en 2. etasje som ikke var innredet. Slik stod det nok i minst 20 år. 

Bygget ble etter hvert solgt til Tor Eik fra Langesund. Han rev huset og bygget opp det som står der i dag. Dette ble så solgt videre til legene på legesenteret. 

Kerstin Tokheim Hilmo skriver høsten 2021 på FB-siden Født og/eller oppvokst i Langesund: «Grasmyr, også kalt Tusten’, vårt stamsted på Bambleveien, der Ingrid hersket med hard hånd. Mange morsomme minner.»

Tusten er avledet av Grastusten. I Grasmyrområdet var det jorder med gras. Den siste del av ordet, tusten, skulle nok beskrive mannen slik han ble opplevd av ungdommene. 

Det var Einar Grasmyr som eide eiendommen og området Grasmyr som han etter noe (og årevis med) press solgte til kommunen. Grasmyr er nå et godt utviklet og bebygd område med mange boliger, barnehage, skoler, idrettshall, butikker og bensinstasjon.

.

Janne Salmen Hansen skriver i en Facebook-kommentar i et innlegg hos Best Langesund:

Mary Johnsen hadde en periode blad og pølsekiosk på brygga, i gamle bensinstasjonen på brygga (mellom Kongshavnsgate 5, Wrightegaarden i Kongshavn. red. anm). Dette er etter at hun sluttet i den lille grønne kiosken.

Tor Johnsen begynte med snack bar i Vaterlandsgate, syd for Papas, på tidlig 70 tall. Så overtok han det som var Esthers bar, som lå i en tidligere rørleggerforretning som lå innunder skolebakken.

Derfra flyttet han til underetasjen i Sjømannsforeningen, da begynte han med tobakk og kiosk drift.

Videre til Tinko, og så Toba.

.

.

.

.