Butikker i Langesund (1930-1950-tallet, og senere)

De fleste av butikkene som nevnes og skrives om her er basert på og notert (i 2012) etter Per M. Olsen’s (1924-2014) gode hukommelse. Butikkene beskrives med plassering i Langesund og i enkelte tilfeller sies litt om butikkens eier.

Hans Jac. Hansen kolonialbutikk og bunkringsanlegg
Tomine Bentsen kolonialbutikk
Sundby & Sneaas kolonialbutikk
Axel Ekeberg bakeri og konditori
Hjalmar Austad slaktebutikk
Emma Hansens Moteforretning
Anton Grønli frihandel
M. P. Moth bakeri
Paul Thorsdal skoforretning
Petter Eriksen kolonialbutikk
Wissestad & Austad kolonialbutikk
Høegh-Larsen kolonialbutikk
Høegh-Larsen jernvare
Petter Thormodsen bakeri og konditori
Ølutsalget
Karl Jørgensen herreekvipering
Elias Hegge kolonialbutikk
Kristian Hegge blomsterbutikk
Olav Dahl Jacobsen bilverksted
Luca Rogn elektrisk forretning
Amund Jacobsen utstyrsforretning
Markus Olsen herreekvipering
Tomine Bufjell kolonialbutikk
Carl Carlsen fotograf
Meieri
T. Dahl Rogn’s Glassmagasin
Simonsen møbelforretning
Trygve Etland elektrisk forretning
Jensen Frukt & Tobakk
Hellstrøm herreekvipering
Apotek
Grønli slakter/kjøttforretning
Cathinco Evensen Frukt og Sjokoladebutikk
Moteforretning og Damekonfeksjon
Bjørnsen kjøttforretning
John Haugeruds smie og rørleggerforretning
Margrethe Jørgensen kolonialforretning, senere videreført av Dukefoss

Cooperativet (gikk under navnet Kopran)
Nils Olsen bakeri
Hans S. Nilsen kolonial
Elsa Thormodsen kolonialbutikk
Halvor Salen bunkringsanlegg

Bunkringsanlegg på Figgeskjær
SvensMarie
Rudolf Fredriksen
Agnes og Anton Johansen

Du kan telle 10 kolonialbutikker, og skulle et par av dem ha overtatt for en og annen som ble lagt ned, så er det en del fler enn status i 2012 (Bjerkøen/Spar, Samvirkelaget, Asiabutikken, ICA).

Vi starter Per Olsens memorering i Krøssen, i sin tid også kalt Fireveiene ute i Vaterland. I Krøssen hadde Hans Jac. Hansen kolonialbutikk og bunkringsanlegg. Han drev også bunkringsanlegg som fiskeflåten benyttet seg av.

Noen meter (75 m?) mot nord, på vestsiden av veien, hadde Tomine Bentsen butikk der hun bl.a. solgte melk og brød, m.a.o. kolonial.

Ytterligere nordover, samme siden av gaten, på hjørnet Vaterlandsgate/Clarksgate hadde Sundby & Sneaas kolonialbutikk.

Videre nordover, østsiden av gaten, hadde Axel Ekeberg bakeri og konditori.

På vestre siden av gaten, neste siste hus før torget, drev Hjalmar Austad slaktebutikk. Han hadde 4 sønner, og alle jobbet i butikken. Slaktebutikken ble etter hvert flyttet til Storgaten.

På andre siden av Vaterlandsgate, tvers overfor slaktebutikken, lå Emma Hansens Moteforretning. Der fikk damene bl.a. kjøpt hatter.

I dette området drev også Anton Grønli frihandel, dvs varer av forskjellig slag uten at han hadde handelsbrev. Han var fra Vegårshei.

I huset som i dag (2012) huser pizzarestauranten Papaz, drev dansken M. P. Moth bakeri, og med et par bord ble det også konditori. Bakerovnen ble fyrt med honved (det ytterste som i sagen ble skjært bort av tømmerstokken).

I det som fram til vinteren 2012 ble kalt Tarangerbygget (sydøst på torget), drev Paul Thorsdal skoforretning.

I bygget sør på kommunehølet (i dag tannlege Jørgensens hus) drev Petter Eriksen kolonial. Denne butikkens spesiale var kaffe med en utsøkt kaffelukt i lokalet.

På nordsiden av torget, i bygget kjent som lensmannsgården på 50-90-tallet, og som i senere tid har huset prestekontoret, drev Wissestad & Austad kolonialbutikk.

I det som inn på 2000-tallet kaltes Høegh-Larsenbygget, der DNB i 30 år holdt til frem til 2011, drev Høegh-Larsen kolonialbutikk i den østre delen og jernvare i den vestre delen. Jernvaren ble lagt ned i 2008 og var da med på å gi Langesunds befolkning erkjennelsen av butikkdød.

I Torget 14, vest på torget, var det ifølge Per M. Olsen bakeri her før og etter krigen. Petter Thormodsen drev bakeri og konditori i huset. Han var far til 60-70 tallets guttefotball- og jentehåndballtrener Petter Thormodsen, kjent som Petter Loff. Inngangen til butikken var i døren midt på huset og du kom inn i bakeriutsalget. Derfra, både inn til venstre og inn til høyre var det egne rom, som ble drevet som konditori, dvs det var bord og stoler så en kunne nyte en kopp kaffe med noe tilhørende lekkert å bite i.

Vi er fortsatt på torget, sydlige del, nå midt i husrekken som går fra Vaterlandsgate til Storgaten. Her lå ølutsalget i alle år, og Langesunds Mandsangforening benyttet butikkens trapp som en del av sin «scene» når de i alle år fremførte sine sanger på 17. mai.

Over til Storgaten, den første bygningen til venstre (østre side) når vi entrer gaten fra torget. Karl Jørgensen drev herreekvipering. Han ble kalt Karl Null, han betalte aldri skatt. Her var det også salg av såper med tilhørende såpelukt i butikken. Det ble også solgt «damegreier».

Sydover, der Roald Myklebust fra 70-årene til 2010 drev elektrobutikk, hadde Elias Hegge kolonialbutikk. Senere flyttet Etlandbrødrene inn med elektrisk forretning og elektroinstallasjon.

Videre sydover drev Kristian Hegge blomsterbutikk. Butikken er fortsatt i familiens eie.

I bakgården her, og i østre del av butikken, drev Olav Dahl Jacobsen bilverksted. Han var Per Olsens svigerfar. Driften av bilverkstedet opphørte på slutten av 60-tallet. Det var ikke enkelt å drive denne økonomisk, det kunne til tider være lettere å få reparasjonsjobben enn å få betalingen etterpå, erfarte han.

Videre sydover på østre side av Storgaten lå en elektrisk forretning drevet av Luca Rogn. Han var bestefar av Rogn som drev samme type forretning på Stathelle.

I huset helt nord og vest i Storgaten drev Amund Jacobsen utstyrsforretning. I samme bygget hadde Markus Olsen herreekvipering. Denne butikken hadde kontinuerlig drift frem til ca 2008 ved at sønnen Ragnar Markus og senere sønnesønnen Tom Markus drev den. Omtrent samme type butikk drives også i dag med nye drivere.

I neste bygning sydover, der Austad hadde slaktebutikk i nyere tid, drev Tomine Bufjell kolonialbutikk, dessuten litt av hvert og diverse kortevarer.

Senere (på 50-tallet) ble lokalet overtatt av fotograf Carl Carlsen, og altså senere av slakter Austad.

Videre sydover i vestre del av gaten var det meieri. Utsalget var mot Storgaten, selve meieriet var i bygningen mellom Storgaten og Skougaardsgate.

I neste bygning var T. Dahl Rogn’s Glassmagasin.

I Skougaardsgate var det også et par butikker. Der det i dag er videobutikk, i krysset mot Kirkebakken, på vestsiden av Skougaardsgate, hadde Simonsen møbelforretning. Han var far til Arne Simonsen. Syd for det som i dag er videobutikk var en bygning der Olav A. Rogn hadde kolonialbutikk. Han ble kalt Olava.

I det som i dag er Kirkegaten 1, i krysset øst for Skougaardsgate og på nordsiden av Skolebakken/Kirkebakken, nord for Torget 14 (Arntzens bakeri), hadde Trygve Etland elektrisk forretning. De drev også med elektrisk installasjon. Som nevnt over flyttet denne driften senere til Storgata.

Langesunds beste hjemmelagede iskrem fikk du i Jensen Frukt & Tobakk. Den lå i huset der Toba i dag holder til (Kongshavnsgate 3).

I dette huset (Kongshavnsgate 3) hadde Hellstrøm, bror til Jensen, herreekvipering.

Apotekergården leser du om her.

Nord for apotekergården drev Grønli slakter/kjøttforretning. Her fikk en også fisk, harer, grønnsaker og poteter. Han kunne ikke gangetabellen, så han la sammen mange ganger i steden.

I dagens Kongshavnsgate 10 ( Yvonne’s), vi er nå i Tuppen Street, hadde Cathinco Evensen, som ble kalt Tinco, Frukt og Sjokoladebutikk.

Vi går videre 20 m nordover, Kongshavnsgate 11, østsiden av gaten, siste hus på høyre hånd før Haugerud. Her var det Moteforretning og Damekonfeksjon med bl.a. Damehatter.

Over gaten (vestsiden), i Kongshavnsgate 14, hadde Bjørnsen kjøttforretning.

Såvidt oppe i Smibakken, på nordsiden av veien, lå John Haugeruds smie. Den er for lengst revet, og det er ingen bygning der i dag. John var far til Georg, og han var far til Reidar som i dag driver John Haugerud Rørleggerforretning sammen med sine to sønner. Forretningen ligger i dag i fortsettelsen av Smibakken, nede ved Kongshavn.

Går vi til Bambleveien, nr 6, hus nr 3 etter Alette Iversensgate (retning vest) hadde Margrethe Jørgensen kolonialforretning før krigen. Senere ble forretningen drevet av Dukefoss (til inn på -70-tallet?).

Går vi over Bambleveien, 50 m vestover, kommer vi til det som i 2012 er Bamble Asiabutikk. Der drev Langesund Rørlegger sin virksomhet fra -70 tallet. Ennå tidligere hadde Sanitetsforeningen huset. Før krigen holdt Samvirkelaget til her. Butikken ble kalt Kopran (avledet av Cooperativet). Etter krigen flyttet forretning (syd)over på andre siden av Bambleveien, der Samvirkelaget (Coop) fortsatt holder til i dag.

På Lilletorvet, litt opp i bakken, på høyre side (østsiden), drev Nils Olsen bakeri. Han solgte også brød på dørene.

På Skarpenord var det en kolonialforretning, i Halendalen, noe syd for Halen gård (som Per Olsen beskriver plasseringen. Hans datter, Ann-Torunn, gift med skriveren av denne artikkelen, plasserer butikken i det som i dag er Kongshavnsåsen 23, tvers over for Skarpenordveien 2A). Svein Nilsen, som bor på Kongshavnsåsen (Støperiveien), opplyser at kolonialbutikken på Skarpenord het Hans S. Nilsen kolonial. Den ble drevet av Hans Severin og Inga Nilsen. Hun var Sveins bestemor, og Svein vokste opp på Skarpenord. Han husker også MAJA. Hun hadde butikk i kjøkkenet og solgte blant annet husgeråd og godteri, bl.a. Smørbukk-karameller. Store, gode til 5 øre pr stykk. Det var også  en butikk (utsalg) der hvor huset til Bjørn Hansen (+) står. Svein husker ikke hva hun het; De måtte ha noe å leve av den gangen. Begge var enker/enslige den tiden Svein kjente dem.

Etter hvert startet også Elsa Thormodsen kolonialbutikk i huset sitt, Stathellveien 1. Butikken ble omkring 1970 flyttet til Baneveien 12B.

……………………

Siden med butikker i Langesund før og etter krigen har fått følgende tilføyelse etter at Per M. Olsen feiret 90-års dagen i mars 2014:

I huset sør for Hans Jac. Hansen drev SvensMarie utsalg. Hun hadde vært gift med en svenske, derav kallenavnet. Hun laget og solgte knekk. Sjokolade kjøpte
hun i andre forretninger i Langesund og solgte med noen øre fortjeneste. Hun solgte også sigaretter og var vel den eneste butikken som solgte en og en sigarett.

Det var her Per M. Olsen kjøpte sin første sigarett. «Jeg husker jeg blei sjuk», fortalte han, «og jeg skulle nok stoppet der, men siden har jeg røykt», sier han mellom hostekulene. Han har ikke villet bekrefte at det er derfor han har blitt 90 år (mars 2014).

Sigarettmerkene SvensMarie solgte var Golden West, Teddy, Longa og Hobby (som sagt, den mannen har god hukommelse).

Tvers overfor Hans Jac. Hansen i Krøssen, i krysset Vaterlandsgate-Åsengate, huset syd-vest i krysset, der drev Rudolf Fredriksen kolonial.

Etter krigen drev Agnes og Anton Johansen butikk fra huset der de bodde. Huset lå i Skougaardsgate, første hus sør for Bedehusparken (østsiden av gaten).
Anton hadde lært å koke såpe da han seilte i utenriks. Han kokte og solgte grønnsåpe samt at de solgte pyntegjenstander. Per M. overtok butikken og drev den et par år,
men det lønte seg ikke lenger.

———————————– – – – ———————————-

Har du som leser noen kommentar eller tilføyelse, kan du gjøre det med en e-post til langesundabc(alfakrøll)gmail.com

Torget 14 Langesund

Torget 14 Langesund

10 svar til Butikker i Langesund (1930-1950-tallet, og senere)

 1. Bård Christer Løkken sier:

  Det lå et bakeriutsalg i Åsengaten – noen meter vest for det som ble kalt «Krøssen» – fram til ca 1980-tallet. Jeg husker ikke hva eieren het, da jeg ikke har vokst opp i Langesund men kun vært mye på besøk hos familie – og hatt «sommerhus» der. Det var (antok jeg den gangen, ihvertfall) et ektepar som drev bakeriet – og de hadde veldig gode wienerbrød 🙂

  • Hei, Bård Christer Løkken
   Dette var et lite bakeri m/ bakeriutsalg som ble drevet av Anders Andersen. På folkemunne kalt: «Baker Anders». Hadde ‘verdens’ beste kaker og brødbakst, og skjønner godt du nevner, «Baker Anders» sine wienerbrød!!! Ingen kunne slå disse!

   Mvh. Sean Ian Wallin – Cappelen

 2. Gunn Ingeborg Andersen sier:

  Nymann hadde også fiskeforretning på brygga kan jeg huske fra tidlig barndom på 50-tallet. Den lå på samme side som Tarangers bokhandel, men helt nede på brygga.

 3. Kan ikke se at Arnoldsen barbersalong er nevnt, heller ikke «Gamlekino’n og «Telegrafen»

  • Team Figge sier:

   Hei Synnøve,

   Per har ikke fått med seg alt, kan du skjønne. Kan du skrive noen utfyllende opplysninger? Navn/Type sted/butikk/forretning – Tid/før/etter krigen – Lokalisering, for eksempel. Ettertiden vil sette pris på det?

   Hilsen Perry

   2014-04-09 20:08 GMT+02:00 Langesund :

   >

 4. Eivind N Hansen sier:

  Min farfar Frank N Hansen var baker i Langesund. Han bodde i Alette Iversens gt. 2. Er ikke sikker på om han tok over sin fars (Bernhard død 1916) virksomhet i bygningen som nå er pizzarestauranten Papaz, og som dere beskriver ble drevet av dansken M. P. Moth bakeri. Tror brødvarene ble lagd litt lengere opp i Vaterland gt.

  Jeg har imidlertid sett bilde (som jeg ikke finner igjen) av min farfar med skilt «Baker F. Hansen» utenfor Torget 14 som dere forteller ble eid/drevet av Petter Thormodsen. Regner med at dette var før krigen.

  • Team Figge sier:

   Hei Eivind,

   Takk for kommentar til Butikker på siden langesundabc.com

   Kommentaren blir stående som interessant og utfyllende informasjon.

   Hilsen Perry

   7. april 2014 kl. 14.00 skrev Langesund :

   >

 5. Tilbaketråkk: Butikker i Langesund før og etter krigen | Langesund

 6. Svein Erik Hedvald Nilsen sier:

  Kolonial butikken på Skarpenord heter Hans S.Nilsen kolonial. Drevet av Hans Severin og Inga Nilsen

 7. Tilbaketråkk: Butikker i Langesund (1930-1950-tallet, og litt nærmere) | Langesund

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s