William H. Zachariasen

Også kjent som Fredrik William (Willie) Houlder Zachariasen (Zach). Født i Langesund 5. februar 1906.

Zachariassen tok artium i 1923 og startet samme år realfagsstudier ved Universitetet i Oslo. Tok i 1928 dr. philos.-graden på Universitetet i Oslo bare 22 år gammel.  I 1930 ble han assisterende  professor i fysikk ved universitetet i Chicago. Senere ble han professor der, og levde i Chicago resten av livet til sin død 24. september 1979. Hans arbeid hadde betydning for utviklingen av atombomben i USA

Nobelprisvinneren Linus Pauling sa om ham: Jeg føler at han må klassifiseres blant de mest fremragende forskere i det tyvende århundre og øverst i feltet av uorganiske krystallstrukturer.

Se mer på Store Norske Leksikon.