Gamle Langesund kirke

Det første lys vi tenner, det skal tennes for glede
En adventstid skal komme til vår søndags-morgenstund
Men lyset på vår himmel skaper sinne og vrede
Vår gamle kirke brenner i vårt kjære Langesund

Vi håper den kan reddes via brannmenn og bønner
Men ilden står til værs så langt øyet kan se
Vi bøyer hoder gråtende, mens flammene drønner
Da adventssolen rinner er vår kirke brent ned

I sorgens stund vi trøster oss med bilder og minner
Vi feiret våre bryllup og her bar vi barn til dåp
Vi folder våre hender til fortvilelsen svinner
For livet vil gå videre fylt med adventens håp

Vår gamle stolte kirke skal vi minnes med glede
Den hviler der på toppen over Langesund by
Når adventstiden kommer er vår by atter rede
Det aller første lyset skal vi tenne påny

. . . . . . . . . . . . . Robert Lien Pettersen

Roberts Blog her